سیستم هوشمند مستقل کنترل سرعت آسانسور

درصورتی که شما در آسانسورهای زیمنس درحال مسافرت به سمت بالا و یا پایین ساختمان باشید و به هردلیلی سیستم ترمزها و کنترل سرعت آسانسور درست عمل نکند و آسانسور با سرعتی بیشتر از استاندارد به سمت بالا کشیده شود و یا به حالت سقوط دربیاید، سیستم زیمنس به‌صورت هوشمند متوجه این اتفاق شده و به‌صورت مستقل سیستم ترمز هوشمند وارد عمل می‌شود و مجددا سرعت آسانسور را کنترل کرده و یا آسانسور را متوقف می‌کند.

فهرست