استراتژی انتخاب همکار

ما اینجا در شرکت پاناسان برای انتخاب همکاران خود در هر بخش نکات تخصصی مرتبط با آن بخش را در نظر داریم که باید در بالاترین حد استاندارد خود رعایت شود.

اما پیش از هر چیز همکاران ما باید بالاترین استانداردهای رفتار حرفه‌ای و شخصی خود را در روابطشان با مشتریان، همکاران، تامین کنندگان، رقبا، سازمانها و جوامع حفظ کنند.

همکاران ما باید در مرحله اول دارای شرایط زیر باشند:

  1. نسبت به شرکت و برند آن وفادار باشید
  2. به تمام قوانین و مقرارات کاری احترام بگذارید و عمل کنید.
  3. با احترام به کرامت و حقوق همه اشخاصی که با آنها کار می‌کنند و بخصوص خدمات ارایه می‌دهند مطابق استانداردهای اخلاقی شرکت عمل کنند.
  4. به هیچ وجه با همکاران ما به‌طور همزمان همکاری نداشته باشید ومراقبت کنید که به شرکت و منافع آن زیانی نرسانید.
  5. نسبت به اطلاعاتی که در سازمان مطبوع خود به‌دست می‌آورید رازدار باشید.
  6. خلاق باشید و به یادگیری علاقه داشته باشید.

ما همیشه نسبت به پیشنهادات سازنده از طرف همکارانمان برای بهبود بخشیدن به سیستم عملیاتی و ارتباطی شرکت عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهیم و ارج می‌نهیم.

فهرست