سرویس و خدمات

پس از تحویل

دپارتمان خدمات پس از فروش آسانسور های زیمنس اطلاعات و جزئیات فروش و نصب هریک از محصولات را در شبکه اصلی کمپانی ثبت می‌کند و بر اساس آن تمامی نظارت‌ ها و …

خدمات و تعمیرات سریع

با یک تماس با مراکز خدمات زیمنس متخصصان و نیرو های حرفه‌ ای پشتیبانی از محصولات این کمپانی در بازه‌ زمانی 30 دقیقه تا یک ساعت پاسخگوی شما هستند و …

تحویل آسانسور

دپارتمان خدمات پس از فروش در زیمنس، کارکنان آزمایش و ارزیابی کیفی آسانسور ها را به محل پروژه اعزام می‌کنند تا شیوه عملکرد و کارایی محصول پیش از را ه‌اندازی رسمی بررسی شود.

نصب

شما در تمام جریان نصب آسانسور های زیمنس چیزی جز توانمندی و مهارت درمهندسان و کارمندان فنی نخواهید دید. نصب آسانسور نیز مانند تمامی کارهای فنی به دانش و …

برنامه کلی خدمات مشتریان

در سامانه مدیریت زیمنس بهترین و مناسب‌ ترین آسانسور برای کاربری شما پیشنهاد می‌شود تا بهره‌ وری، عملکرد و ویژگی ‎های متناسب با محیط مورد نظر شما در آن پیشبینی شده باشد.

خدمات پس از فروش

گروه زیمنس همواره توجه و اهمیت ویژه‌ای برای تحقیق و توسعه فناوری تعمیرات قائل بوده است. محصولاتی را انتخاب می کنیم که اگر در نوع خود بی نظیر نیستند، قطعا کم نظیرند.

جزئیات قوائد نگهداری از آسانسورها

فهرست