جزئیات قوائد نگهداری از آسانسورها

یک ماه:

 1. تمیزکاری، بررسی‌ها، اصلاح و روغن‌کاری درها
 2. بررسی‌ها، تمیزکاری و روغن‌کاری سری درها، کونتاکتورهای غلتکی(کونتاکتور رولرها(، چرخ­های گریز از مرکز، مجموعه درهای خودکار، زنجیر ریل‌های درب
 3. بررسی و روغن‌کاری قفل درها و ایمنی سوئیچ‌های کفشک
 4. بررسی عملکرد صحیح پایه درها، لندینگ دورها، درب کابین‌ها و داخل کابین‌ها. (استارت زدن، عملیات، عملکرد نرم شتاب مناسب، کاهش سرعت و توقف، لرزش، صدا وهمسطح‌سازی تراز طبقه(
 5. تمیزکاری سقف کابین‌ها و استقرار و کارایی مناسب سوئیچ‌ها
 6. بررسی ذخیره انرژی (FUEL) و پرکردن فنجان روغنی (Oil Cup)
 7. بررسی کدهای اشتباه رایانه آسانسور و سوابق تعمیرات اضطراری
 8. روغن‌کاری یاتاقان­ها
 9. محکم‌کاری پیچ­ها و بست­های سقف و دکمه‌ها
 10. بررسی‌ها و تمیزکاری جعبه‌های سقف پایانی کابین، دستگاه‌های برقی و صفحات درها (تمیزکاری بخش‌های مهم اتصالات درها و محکم‌کاری سیم­های اتصالات اصلی(

دو ماه:

 1. روغن‌کاری یاتاقان‌ها
 2. محکم‌کاری پیچ‌ها و بست‌های سقف و دکمه‌ها
 3. بررسی‌ها و تمیزکاری جعبه‌های سقف پایانی کابین، دستگاه‌های برقی و صفحات درها(تمیزکاری بخش‌های مهم اتصالات درها و محکم‌کاری سیم‌های اتصالات اصلی(
 4. بررسی‌ها، تمیزکاری و روغن‌کاری(اندازه­گیری کشش) قطعات دستگاه‌های در و ورودی‌ها
 5. تمیزکاری کفشک‌های راهنما و ایمنی انبرک، بازرسی دقیق دستگاه‌ها، بررسی نشت روغن تجهیزات هیدرولیکی و بررسی لوله‌های روغنی

فصلی:

 1. اندازه­گیری و بررسی کشش، )وزن( سرعت حرکت، خطا در همسطح­سازی تراز طبقه و گیربکس­های جبران­کننده
 2. بررسی سطح فرسودگی سیم­بکسل­های فولادی، سیستم­های کش­بستی و برنامه­های کششی
 3. محکم­کاری بست کنترل پنل­ها
 4. بررسی کابل­های اصلی برق و زنجیرهای جبران­کننده
 5. چفت وبست پیچ پین­های قرقره جعبه­های اتصالات واسط و جعبه­های اتصالات کابین
 6. تمیزکاری و تعویض روغن ضربه­گیر های کف چاه(shock absorbers)؛ تأیید کارآیی مؤثر 

نصف سال:

 1. بررسی ایمنی انبرک، آزمایش حرکت با سرعت پایین، ارزیابی کیفی عملکرد و بررسی ایمنی سوئیچ­های انبرک
 2. بازرسی بهداشتی کلی از چاه آسانسور و درِ طبقات
 3. تنظیم مجدد تمام رایانه­ها
 4. بررسی و تمیزکاری پس از روغن­کاری دریچه­ها و روغن­کاری تنظیمات فشار
فهرست